„Právě v těchto lokalitách se cítili občané podle průzkumu pocitu bezpečí nejohroženěji,“ zdůraznila Petrášková. Kromě nových kamer se modernizovaly dvě stávající kamery a provedeny byly výměny pevných prvků bezdrátového přenosu dat. Policisté také mají k dispozici kvalitnější obrazy z kamer.