„Obracíme se proto na obyvatele Frýdlantu, kteří mají na zahradě či na svém pozemku vhodný smrk, u něhož pomýšlejí na pokácení, aby se na nás obrátili,“ sdělil Jan Mráz z majetkosprávního odboru frýdlantské radnice. Strom by neměl být přerostlý, ideální výška je do 9 metrů. Měl by být pravidelný, symetrický, s nerozvětvenou korunou.

„Důležité také je, aby nebyl obtížně přístupný převozové technice,“ dodal Mráz. Město Frýdlant darovaný strom bezplatně pokácí a odveze na náměstí, kde bude následně slavnostně ozdoben a 2. prosince pak během Frýdlantského adventu rozsvícen. Zájemci se mohou přihlásit na čísle 725 415 753 či jan.mraz@mu-frydlant.cz.