Představte si, že se chcete zúčastnit veřejné elektronické dražby. Všichni ostatní včetně prodávajícího ale vědí, kolik jste ochotni za věc zaplatit. Přesně v takovéto situaci se v červenci ocitne město Frýdlant.

Radnice se v letní dražbě pokusí získat areál bývalé továrny Slezan, který se nachází na západě města. Jenže účast v dražbě a maximální příhoz muselo schválit zastupitelstvo. Účastí se zabývalo ve středu večer, a protože jsou zasedání veřejná, každý si tak může zjistit, kolik je město ochotno za areál nejvíce zaplatit. „Je přece nesmysl, abychom o částce hlasovali na veřejné schůzi,“ podivovala se část zastupitelů. Někteří dokonce navrhovali svolání mimořádného jednání v době konání dražby. Nakonec účast v dražbě zastupitelstvo posvětilo.

O areál Slezan má město zájem delší dobu. Prostory bývalé textilky jsou totiž nevyužité a radnice by tu ráda viděla například sběrný dvůr, kompostárnu nebo prostor pro rekreaci. Před lety se hovořilo o kupní ceně 10 milionů korun, částka se však postupně snižovala. Už v dubnu zastupitelé odhlasovali nákup za 3,5 milionu. „Majitel tuto nabídku města nakonec neakceptoval, rozhodl se areál vydražit,“ popsal starosta Dan Ramzer. Zmíněných 3,5 milionu má přitom být vyvolávací cenou.

Ještě než zastupitelé o účasti v dražbě rozhodli, rozběhla se znovu diskuse o tom, zda má o areál město vůbec usilovat. Zastupitelé si totiž dva dny před jednáním byli komplex osobně prohlédnout. „Jestli se o něčem říká, že je to zadarmo drahé, tak je to právě tento areál. Myslím, že likvidace vyjde aspoň na 30, možná na 50 milionů,“ prohlásil zastupitel Petr Beran. Podle starosty Ramzera byly však náklady na sanaci vyčíslené na zhruba 10 milionů.

Město rovněž disponuje analýzou ekologických rizik. Areál je podle ní kontaminovaný, významná rizika pro lidské zdraví však nepředstavuje. Znečištění se týká především míst, kde se v minulosti nakládalo s nebezpečnými látkami, například prostoru bývalých neutralizačních nádrží. „V podzemní vodě z této části lokality jsou mírně zvýšené koncentrace některých kovů, aromatických uhlovodíků a polyaromatických uhlovodíků. K ovlivňování kvality povrchové vody v řece Smědé nedochází,“ stojí v analýze.

Podle starosty Ramzera se investice městu vyplatí. „Město je jediný vlastník, který může rizika, která areál přináší, dlouhodobě ustát,“ uvedl. Připomenul také, že získáním areálu by město ušetřilo za ukládání zeminy z výkopů na stavbách, které v následujících letech chystá. „Nyní nedisponujeme žádným pozemkem, který bychom mohli využít. Ušetřilo by nám to milionové částky,“ dodal.