Aktuálně skončil 7. ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. Představte prosím stručně tento projekt.
Jedná se o fotografickou soutěž pro širokou veřejnost a přihlásit se mohl každý, kdo zaslal nadaci do vyhlášené uzávěrky snímek z Jizerských hor. Fotografie pak hodnotila nejen široká veřejnost na stránkách Libereckého deníku, ale i porota, která vybrala snímky na výstavu a hlavně pak na kalendář Zaostřeno na Jizerky. V říjnu pak proběhne vernisáž zmíněné výstavy, která je následně k vidění ve vybraných obcích nejen Libereckého kraje. Vzniklý kalendář prodáváme a výtěžek putuje na pomoc Jizerským horám. S nápadem přišel již v roce 2011 předseda správní rady nadace František Pelc a od počátku soutěže zaslali fotografové skoro 1 500 snímků.

Jste tedy spokojen s letošním ročníkem? Osobně mám pocit, že zájem rok od roku stoupá.
Stejně jako v minulosti jsem i s letošním ročníkem velice spokojen. Přihlásilo se 61 fotografů, kteří zaslali 212 snímků. Jejich úroveň se dle odborné poroty zvyšuje a z mého pohledu mají její členové každý rok čím dál tím těžší práci vybrat mezi soutěžícími ty nejlepší snímky na výstavu i kalendář.

Kalendář Zaostřeno na Jizerky je tedy volně prodejný. Kde ho mohou zájemci sehnat?
Za sedmiletou historii jsme vydali již na 7 tisíc kalendářů a ty byly rozebrány prakticky do posledního. Jejich roční náklad se od počátku skoro zdvojnásobil a je o ně stále značný zájem. Myslím si, že to může být i tím, že fotografie jsou poutavé a zároveň pestré neb se v kalendáři střídají různí autoři. Prodej bude oficiálně zahájen po říjnové vernisáži výstavy, ale již nyní je mezi lidmi i firmami o kalendář zájem a evidujeme tu již první objednávky. Prodávat ho budeme přes náš web www.nadaceivanadejmala.cz, v listopadu a prosinci v OC Forum Liberec, ve vybraných infocentrech v okolí Jizerských hor, v libereckém knihkupectví Fryč a nově i Neoluxor.

Přibližte čtenáři Nadaci Ivana Dejmala. Čemu se aktuálně věnuje, jaké projekty jsou rozjeté?
Zaměřujeme se na oblast životního prostředí se zvláštním zřetelem na Jizerské hory. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí. Svou pozornost v současné době zaměřujeme na nápravu vodního režimu v krajině, obnovu stabilních lesních ekosystémů a ochranu cenných přírodních lokalit.

Donedávna se Nadace jmenovala jinak, tuším Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor. Co vedlo k přejmenování?
Je tomu tak, naše nadace funguje již od roku 1993 a impulzem k jejímu založení byla ekologická katastrofa v Jizerských horách způsobená vysokou imisní zátěží, ale i nevhodným lesním hospodařením. Dříve nebyly na jejich obnovu k dispozici prakticky žádné peníze, jen nadšení zdejších ochranářů a nadace poskytla klíčové finanční prostředky na záchranu a obnovu místních lesů. Postupně, bohudík, docházelo k rozšíření portfolia národních a později i evropských zdrojů využitelných pro revitalizaci místní krajiny. S ohledem na tyto a další skutečnosti správní rada nadace rozhodla o změně názvu a dílčí úpravě našeho cílového poslání. Tím vším neříkáme, že jizerskohorské lesy jsou ve výtečné kondici. Víme, že i v budoucnu jim bude potřebné věnovat zvýšenou míru ochrany.

A proč název Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody? Z prostého důvodu. Ivan Dejmal patří spolu s Bedřichem Moldanem ke klíčovým porevolučním ministrům životního prostředí, kteří položili základní rámce moderního systému ochrany přírody a životního prostředí u nás. Ivan Dejmal navíc stál u zrodu nadace pro Jizerské hory a zásadním způsobem přispěl k budování jejího základního jmění.

Co považujete za největší úspěch Nadace?
Nadace na počátku splnila svou klíčovou úlohu – pomohla iniciovat a realizovat projekty na záchranu, reprodukci a využití původního genofondu lesních dřevin při obnově ekologicky stabilnějších lesů v pohoří. Do opatření na obnovu poškozených lesů a krajiny Jizerských hor jsme postupně věnovali okolo 19 mil. Kč na stovky malých i větších projektů. Podařilo se získat a kompletně zrekonstruovat objekt na Jizerce, ze kterého je dnes funkční středisko ekologické výchovy. Stáli jsme u vzniku projektů, díky kterým se do Jizerských hor podařilo dostat milióny korun na jejich obnovu z fondů Evropské unie, u dalších zase hradíme jejich spolufinancování a díky tomu se je daří úspěšně realizovat. Nadace si též vybudovala solidní základní jmění a je stabilní a funkční organizací.

Můžete přiblížit čtenáři, jak vypadá takový pracovní den v Nadaci?
Práce v nadaci je naštěstí velice pestrá a různorodá. I přesto však hodně času člověk stráví papírováním. Příjemnou vzpruhou pak jsou návštěvy přírody, o kterou pečujeme, kdy člověk s nadšením pozoruje právě realizované, ale i dokončené projekty, které vznikly i díky našemu přispění. Řadu času věnujeme i všem žadatelům, které podporujeme v rámci vyhlášených grantových programů. Důležitá je práce s našimi dárci a nyní nás čeká intenzivní období, které začne vernisáží výstavy a pokračuje prakticky až do konce roku prodejem kalendářů Zaostřeno na Jizerky 2018.