Byli jsme se podívat na první školní den na Základní školu Broumovská. Fungování školy se řídí doporučeními Ministerstva školství. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Do školy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Vedení ZŠ Broumovská doporučuje rodičům, aby zvážili přítomnosti dětí v ranní a odpolední družině po 15:30, kdy dochází ke slučování dětí z více oddělení. Žáci jsou povinni dbát pokynů vyučujících a personálu školy, dodržovat stanovená hygienická opatření, jejich opakované nedodržování, bude považováno za hrubé porušení kázně.

Pohyb zákonných zástupců a dalších osob uvnitř školy je omezen pouze na nejnutnější případy, při vstupu použijí dezinfekci rukou. Pro kontakt s učitelem dávejte prosím přednost komunikaci přes telefon či e-mail.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto
Škola ve Frýdlantu zahájí výuku o týden později. Jeden zaměstnanec má covid-19