Na místě představili i historicky první ucelenou publikaci o liberecké textilní škole, která byla vydána právě k tomuto výročí. Jsou dvě varianty knihy, a to se seznamem absolventů a bez něj. Dopoledního programu se účastnili ministr školství Vladimír Balaš, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a jeho náměstek Dan Ramzer.