Některým bedlivým pozorovatelům ale jistě neuniklo, že se hraniční kámen už nějakou dobu povážlivě naklání. Nebezpečí, že by se mohl zřítit, byl také hlavním důvodem jeho dočasného odstranění. „Bylo načase. Kdyby se na něj někdo pokusil vylézt, mohl se vyvrátit,“ vysvětlil Jakub Šrek z Jizersko-ještědského spolku, který manévr, při němž byl zapotřebí jeřáb, zajišťoval.

Zpět na svém místě by měl být Rohanský kámen už za pár týdnů. Během té doby by mělo dojít ke zpevnění podloží, které tvoří čtyři kameny. Tři metry vysoký a dva a půl tuny těžký obelisk byl vztyčen v roce 1838 jako hraniční kámen rozdělující panství Rohanů a Clam-Gallasů.