Jedná se o ekologicky šetrný způsob sečení lučních porostů, který se vyznačuje postupným sekáním travnatého porostu tak, že je v každé seči ponechána část v neposečeném stavu, čímž se vytvoří vhodnější podmínky pro život hmyzích společenstev.

Mozaiková seč lépe odolává suchu a je šetrnější k přírodě než plošné sekání. Uvnitř neposekaných ploch tak nejen rozkvetou rostliny jako kopretiny, pampelišky nebo zvonky, ale zároveň se do těchto částí přesunou motýli, včely či květomilní brouci. Mozaiková seč pomáhá bránit přílišnému vysoušení půdy a napomáhá lepšímu zachycování dešťové vody při případných extrémních srážkách. Tento styl sečení využívají pracovníci technických služeb například v okolí ulice Jabloňová či u sídliště Hokejka.