Festival uspořádalo Komunitní středisko Kontakt. Zatímco někteří cizinci zvolili formu tradičních ochutnávek, jiní předvedli kulturní představení, ať už v podobě tance či zpěvu. Návštěvníci si mohli s sebou domů odnést připravenou ochutnávku jídel. K festivalu se připojila i Technická univerzita v Liberci, kterou reprezentovala indická komunita.