Vytyčování aleje předcházelo složité zaměřování stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k narušení kabelových rozvodů vedoucí k trafostanici v areálu a aby kořeny nově vysazených dřevin měly dostatek prostoru při svém dalším rozvoji.

Na začátku týdne začala samotná výsadba. Dvacet dva vzrostlejších javorů je dočasně umístěno v prostoru za technickou budovou v areálu.