Právě obyvatelé Uhelné by měli být nejvíce zasažení, protože se obec nachází jen pár set metrů od budoucí hranice dolu. Navrhli proto, aby firma vybudovala ochranný val a dostatečně široký zalesněný pruh podél hranice s ČR, který by kromě pronikání hluku omezil také pronikání prachu na území ČR.

Wochna se spolu se starosty Bogatynie a Zhořelce sešel na českém území s osadním spolkem v kapličce v centru Uhelné. Přítomní byli také hejtman Martin Půta, starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka a zástupci ministerstva životního prostředí. „Hlavním důvodem tohoto setkání bylo, aby místní mohli seznámit zástupce investora se svými obavami, co se jim na plánovaném rozšíření dolu nelíbí. Nikde to není vidět lépe než tady. Odtud je přesně vidět, jak se budou lidé dívat přímo do dolu,“ řekl hejtman Půta. „Jsem rád, že zde zazněl veřejně daný slib, že elektrárna zpracuje nějaké varianty, jak výsadbou zeleně a ochranným valem ten výhled místních odclonit. To by podle mého názoru mělo také výrazně zmírnit další negativní dopady dolu na české území, jako je hluk a prach, které zatím investor zpochybňuje,“ dodal.

Wochna řekl, že s přihlédnutím k obavám místních navrhuje, že plánované technické řešení předloží občanům Uhelné k nahlédnutí, než jej bude firma realizovat. „Jsme spokojeni s tím, že se tím hodlají dále zabývat. Dali jsme jim jasně najevo, že pokud tam takováto opatření nevzniknou, tak se nás nezbaví,“ odpověděl Milan Starec na otázku, zda-li jsou s výsledkem jednání spokojeni.

Navrhovaný zalesněný val by měl být asi kilometr dlouhý. S budováním by se podle Starce mělo začít ihned potom, co polostátní firma PGE provozující důl i elektrárnu Turów, dostane povolení k další těžbě.