Deska nese citát Pavla Josefa Šafaříka: „Hanba vlasti je i mojí hanbou, rána vlasti je i mojí ranou, smrt vlasti je i mojí smrtí ale také její život je i mým životem, také její sláva je i mou slávou.“ Samotnému aktu předcházely v zaplněné tělocvičně školy proslovy z řad zástupců školy i kraje a vystoupení pěveckého sboru Ještěd.