Ceremonie byla zahájena nad osadou Kotel, odkud po úvodním slovu starosty města Jiřího Hauzera pokračoval průvod po jednotlivých zastaveních směrem ke kapli Božího hrobu. „Při tomto byla svěcena jednotlivá zastavení. Celý obřad svěcení byl proložen několika písněmi pěveckého sboru Canzonetta z Osečné,“ poznamenal starosta.

Kotelská křížová cesta spojuje kapli sv. Anny s nově opravenou kaplí Božího hrobu. V rámci rekonstrukce bylo provedeno restaurování 13 kamenných zastavení a umístěno 13 plechových stříšek s křížky. „Autorem obrázků nainstalovaných do nik jednotlivých zastavení je Michal Jankovský,“ upřesnil dále Jiří Hauzer. Na stojící dřevěný kříž vedle kaple jako 12. zastavení byla namontována plechová silueta s malbou ukřižovaného Ježíše Krista a do výklenku kaple byl namalován a umístěn obraz.