„Na podobné akci jsem byl poprvé. Praktické školení člověku určitě dá více než pouhá teorie. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a vyzkoušet si i samotné hašení,“ svěřil se Tomáš Sluka ze Základní školy náměstí Míru Liberec, který doufá, že po absolvování školení bude v případě krize připravenější. „Učitelé byli také proškoleni v použití různých typů hasicích přístrojů i v teoretické části zaměřené na vzdělávací program týkající se mimořádných událostí ve škole,“ dodala mluvčí krajských hasičů Pavlína Bílková.