Víc než půl hodiny trvalo vyzdvižení obří kopule o průměru osmi metrů na věž vodojemu v Ohrazenicích u Turnova. Stavba se po svém dokončení stane nejen dominantou obce, ale i celého Turnovska. Vidět bude už z dálky. Prosklené schodiště 23 metry vysoké věže bude totiž po kolaudaci na podzim letošního roku osvětlené. Ochoz pod kopulí bude příležitostně sloužit jako vyhlídka. Stojí totiž na ose mezi Ještědem a Troskami.

Primárně má ale vodohospodářská stavba sloužit obyvatelům Turnovska. Ti také včera ve velkém přihlíželi náročné manipulaci. „To víte, že jsme zvědaví, těšíme se, na vodojem už čekáme rok,“ řekl Jiří Víšek z Ohrazenic. „Hodně nám to pomůže, nebyl tu tlak, někde museli mít lidi čerpadla,“ přidal se další z místních.

Problémy s tlakem, dostatečná kapacita vody a v prvé řadě její kvalita jsou tři zásadní úkoly, které má unikátní stavba vyřešit. Primární je kvalita. Do vody se totiž ze zdroje v nedalekých Rakousích dostává mangan, který je ve větším množství zdraví škodlivý. Díky speciální technologii se podaří vodu naředit tak, aby i v budoucnu splňovala přísné normy. „Naší snahou je dodávat vodu v nejvyšší kvalitě,“ zdůraznil starosta Ohrazenic František Novák. Obec je součástí Vodohospodářského sdružení (VS) Turnov, které stavbu za 70 milionů hradí. Spolu s obcí, městem Turnov, krajem a s pomocí evropských dotací.

Nový výškový vodojem o objemu 150 tisíc litrů vyřeší i případné problémy s tlakem vody. Dosud sloužily k rozvodu vody pouze dva podzemní zásobníky.

Podstatné je i zvýšení kapacity. Zástavba v Ohrazenicích se rozrůstá a vodou potřebuje zásobovat i nedaleká průmyslová zóna Vesecko. Právě ta lidem připomíná, jak je dostatek vody důležitý. Před dvěma lety tam totiž došlo k rozsáhlému požáru. „Dalšími cíli je i obnova centrálního areálu vodojemů pro celé Turnovsko a spolehlivé zásobování pitnou a požární vodou v největší průmyslové zóně města,“ zdůraznil Milan Hejduk z VS Turnov.

Silný nárazový vítr si mezitím pohrával s lany, která pomalu s pomocí obřího jeřábu zvedala kupoli o hmotnosti zhruba 35 tun do více než dvacetimetrové výšky. Práci zkušeného jeřábníka s napětím sledovala i šéfová jeřábníků Jana Mužíková z firmy Hanyš.

„Důležité je znát hmotnost a rozměr břemene, abychom dokázali vybrat ten správný jeřáb. Při samotné instalaci pomáhá jeřábníkovi zařízení, které ukazuje rychlost větru a vzdálenost, v níž má hákovnici. Pocitově ale musí být spojen se strojem a pokud mu naslouchá, je to pro něj hračka,“ komentovala práci zkušeného jeřábníka. Ten zatím s pomocí několika mužů na ochozu věže usazoval obří kupoli ve tvaru fotbalového míče s přesností chirurga mezi železobetonové pilíře.

Výstavba věžového vodojemu byla náročná nejen z pohledu stavebních prací, ale i celkové organizace. „Na místo, kde vodojem vyrůstá, se muselo dopravit nejprve šest železobetonových sloupů o výšce 24 metrů. Ty se osadily za pomoci dvou jeřábů a plošiny na určená místa,“ vysvětlil zástupce dodavatele, výkonný ředitel VHS Stavby Martin Žagan.

„Současně se pracovalo na nádrži vodojemu. Ta se skládá z 24 ocelových segmentů, které se musely svařit do montážních dílů a teprve na místě svařily do finálního tvaru,“ doplnil manažer projektu Radomír Frühauf. Závěrem se pak celá koule, jejíž tvar vyšel z veřejného hlasování, musela zaizolovat a pokrýt povrchovým pláštěm. Zbývá doladit detaily opláštění a sklem zakrýt točité schodiště a zprovoznění technologii.

Voda, která díky stavbě lidem poteče z kohoutku, bude podle starosty Ohrazenic Františka Nováka jednou z nejlepších. Na druhou stranu ovšem patří právě ta na Turnovsku k těm nejdražším u nás. „To je pravda,“ připustil starosta, „ale drtivá většina ceny jde zpátky na rekonstrukci celého systému. My jako starostové sdružení (Vodohospodářské sdružení Turnov, pozn. red.) máme jediný zájem – aby lidé měli za každých okolností fungující zásobování i odpady. A to bez peněz nejde. Snažíme se proto investovat do mnoho let zanedbávané sítě. Nechceme, aby došlo k tomu, že se něco stane a my řekneme: Voda neteče, starejte se. Starat se musíme sami,“ uzavřel starosta Ohrazenic.