Památkáři vybrali druh a dekor dlažby, která se však na cestě ze Španělska opožďovala, a po odstranění staré dlažby se objevily problémy v podobě nezpevněného povrchu a propadnuté podlahy ve vrcholu klenby v suterénu budovy.

„Každá škola by měla mít vyhovující zázemí a pro školu s uměleckým zaměřením sídlící v památkově chráněné budově je inspirativní prostředí zvláště důležité,“ řekl náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.Dan Ramzer. Do září tohoto roku by ještě měla proběhnout rekonstrukce střechy.