Jednalo se převážně o lípy, akáty či smrky. Stromy byly zasažené hnilobou, měly nestabilní kosterní větvení či silné odumřelé větve nad cestou či lavičkou. „Všech 184 stromů v parku pod hřbitovem prošlo odborným arboristickým posudkem. O pokácení rizikových stromů se postarali frýdlantští dobrovolní hasiči,“ podotkl Jan Mráz z majetkosprávního oddělení Městského úřadu Frýdlant. Pokácené stromy nahradí nové, listnaté. Ve Frýdlantu došlo koncem března ke kácení nemocných a nebezpečných stromů i na dalších místech, například u tenisových kurtů.