Nechyběla ani její náčelnice Jarina Žitná, která upozornila nejen na tělovýchovnou náplň organizace, ale také na její vliv na morální i kulturní život ve společnosti. Právě 8. října vzpomínají sokolové po celé republice na své bratry a sestry, které osudnou noc v roce 1941 zatklo gestapo. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich už se na svá místa po skončení války nevrátila. Cílem akce byla podle sokolů totální likvidace celého spolku. „Už nastupující říšský protektor tehdy naši organizaci označil za nejnebezpečnější,“ dodala náčelnice župy.