Přípravy na otevření škol pro žáky prvního stupně provázela řada nejasností způsobených především rozporuplnými pokyny z ministerstva školství. „Ministerstvo například vydalo zevrubné manuály pro školy, po kritice oznámilo, že jde o nezávazná doporučení. Pan ministr dokonce prohlásil, že by se ředitelé škol měli raději řídit zdravým rozumem než oficiálními pokyny. To už je opravdu Kocourkov,“ okomentoval situaci prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

V Základní škole Vratislavice nad Nisou se navzdory okolnostem setkali s velkým zájmem ze strany rodičů, nastoupily dvě třetiny žáků prvního stupně. „Organizačně chodí žáci do školy čtyřmi samostatnými vchody tak, aby se před školou nepotkávali. Zvonění je vypnuté a učitelé dělají také přestávky v různé časy, aby i na chodbách a toaletách se děti potkávaly minimálně. Rovněž časový rozpis na obědy je takto rozvržen,“ přiblížil přijatá opatření ředitel školy Libor Rygál.

Učitelé vítají, že mohou se školáky komunikovat přímo. „Je to ale mnohem náročnější, protože kromě vlastní výuky dopoledne musí učitelé zajistit i distanční výuku pro ty žáky, kteří zůstali doma. Je to ze strany ministerstva školství naprosto nedomyšlené,“ podotkl Rygál.

Základní škola v ulici 5. května přivítala zhruba 200 dětí. Jedná se o 57 % z celkového počtu žáků 1. stupně, převažují žáci z 3.–5. třídy. V uplynulém týdnu se zde věnovali pečlivé přípravě.

„Vydezinfikovali jsme všechny prostory školy, připravili učebny, rozestupy a počty lavic a židlí, pomůcky, prostory školní jídelny. Komunikovali jsme s rodiči, zajistili přihlášky, vybírali jsme čestná prohlášení. Sestavili jsme studijní skupiny tak, aby nedocházelo k mísení dětí v odpoledních hodinách, připravili jsme rozvrhy přestávek. Byl to náročný logistický úkol, ale jsme připraveni,“ popsala ředitelka školy Iveta Rejnartová.

Od zřizovatele obdrželi dostatek dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek pro zaměstnavatele. Český červený kříž zajistil určité množství dětských roušek pro případ nedostatku z domova. Výuku v dopoledních hodinách povedou prioritně asistenti pedagoga či další pedagogičtí pracovníci podle pokynů učitelů, a to z důvodu vytíženosti třídních učitelů vzdálenou výukou.

„Zajistíme tak všem dětem stejnou šanci na přístup ke vzdělávání v této těžké době, kdy děti z některých rodin nemohou ze závažných důvodů do školy docházet,“ doplnila Rejnartová. Příprava materiálů, vedení komunikace s rodinami i dětmi, elektronizace výukových materiálů, opravování prací zabere učitelům mnohem více času než při běžné výuce.

„V posledních třech měsících prošli naši učitelé velmi náročným obdobím, museli zvládnout mnoho nového v oblasti počítačových dovedností, nových metod a forem práce, naprosto odlišný režim pracovního nasazení. Tímto jim děkuji za odvážný přístup,“ ocenila ředitelka školy práci pedagogů.

Přibližně dvě třetiny dětí z prvního stupně dorazily do Základní školy 28. října v Turnově. Na obličejích jim zářil úsměv, protože se těšily na své kamarády. „Znovuotevření přivítali i rodiče, jedna maminka žertovala, že si máme dcerku nechat klidně i přes noc,“ poznamenal ředitel Jaromír Frič. Pro učitele je aktuální období náročnější. „Využili jsme i vychovatelky, asistentky pedagoga a pár učitelů ze druhého stupně. I děti si musí na novou situaci zvykat a my se jim snažíme vysvětlit nová pravidla,“ podotkl Frič.

S podobným zájmem se setkali i v liberecké Základní škole Oblačná, kde upravili třídy a od zřizovatele získali dezinfekci a roušky pro děti i učitele. Štíty si vytiskli sami na jejich 3D tiskárně. „Organizačně náročný je vstup do školy, první den navíc pršelo. Máme tři vchody, tak se podařilo nastavit příchody tak, aby se děti nepotkaly. Oříšek představovaly obědy, aby se všichni v rozumném čase najedli, ale i to jsme snad zorganizovali,“ nastínila situaci ředitelka Alena Routová.

Do Základní školy v Hrádku nad Nisou naopak nastoupily jen dvě desítky dětí. Nízký zájem si ředitelka vysvětluje tím, že rodiče mají nárok na ošetřovné, a také tím, že není družina. „Děti jsou rozdělené do dvou skupin, v jedné jsou žáci z první až třetí třídy, ve druhé skupině ze čtvrté a páté třídy. Řídili jsme se pokyny z ministerstva školství, pořídili jsme bezdotykové teploměry, máme dostatek roušek a dezinfekce od zřizovatele,“ vylíčila ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Edita Poláčková. Jelikož učitelé z prvního stupně dojíždějí, zůstali doma a věnují se distanční výuce. Prozatím je nahradily vychovatelky a asistentky pedagoga.

„Dcera i syn do školy nastoupili. Já i manžel jsme museli celou dobu pracovat a stíhat všechno bylo hodně náročné. Časem jsme začali bojovat hodně s úkoly, dětem se doma už nechtělo nic dělat. Chyběli jim kamarádi i paní učitelky,“ řekla paní Gabriela z Liberce.

„Posílám syna do školy, protože se tam celkem těší. I když distanční výuka v našem případě funguje, měl by se, a zároveň chce, vidět s kamarády a paní učitelkou. Děti potřebují sociální kontakt. Není v rizikové skupině, tak v tom nevidím problém. Navíc jich ve třídě bude čtrnáct,“ svěřila se maminka čtvrťáčka ze základní školy v Ruprechticích.

Obnovené spoje

V rámci zahájení výuky připravil Liberecký kraj částečnou obnovu školních spojů. Zavedeny byly jen ty, které nemají jinou alternativu spojení v blízkém čase. „Většinu přepravních potřeb zajišťují standardní spoje vedené v průběhu celého dne. Obnoveny tedy jsou spoje, které jinou alternativu nemají. Naopak posilové spoje zatím nepojedou,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Sviták. Liberecký kraj předběžně počítá s plným obnovením všech školních spojů včetně těch posilových s novým školním rokem, tedy od 1. září.

Pokračující moderznizace

Výuku na Základní škole Aloisina výšina nepřerušila situace spjatá s koronavirem, ale modernizace odborných učeben. Stavební práce probíhají od listopadu loňského roku a měly by vyvrcholit letos v červnu. Ve škole vznikla moderní učebna přírodních věd s novým nábytkem a vybavením. Lepší vzdělávací možnosti poskytne škola díky interaktivní tabuli, ultrakrátkému projektoru, vizualizéru, výukové sadě PASCO pro fyziku, chemii a biologii. Žáci v celé třídě budou mít k dispozici notebooky a nechybí ani počítač pro učitele.

„Ředitel školy byl spokojený jak s průběhem realizace celého projektu, tak zejména se stavební společností a s dodavatelem nábytku a vybavení. Já jsem jen s trochou závisti obdivovala ultramoderní vybavení, připravené od září pro školáky této základní školy a zavzpomínala na doby výuky chemie, když jsem byla školou povinná já, tj. ve stylu filmu Marečku, podejte mi pero,“ řekla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.