Oprava budovy chrastavské základní školy ve Školní ulici je u konce. Žáci se sem po roce a půl vrátili už prvního září, toto pondělí se budova slavnostně otevřela a dostala požehnání od místního faráře.

Škola nyní září novotou, opravila se jak fasáda, tak okna či střecha. „Téměř celá nová je i vevnitř. Je tam nová elektřina, topení, rozvody vody, veškeré inženýrské sítě,“ vyjmenoval ředitel školy Aleš Trpišovský.

Proměnou prošly i všechny učebny, přibyly dokonce některé nové. „Na půdě, která byla úplně prázdná, vznikly dvě odborné učebny cizích jazyků, cvičná kuchyňka a přírodovědná učebna. Úplně se přebudoval i sklep, kde vznikla nová kotelna, nové skladovací prostory a hlavně odborné učebny pro pracovní vyučování,“ dodal Trpišovský.

Rekonstrukce chrastavskou pokladnu vyšla zhruba na třicet milionů korun, dalších 55 milionů sem připutovalo formou evropské dotace. Hotovo sice mělo být už letos na jaře, nakonec dělníci školu opustili až v srpnu.

Žáci tak školu úplně opustili přibližně na rok a půl. „Budovu jsme vloni v dubnu museli vyklidit, to bylo velmi náročné. Výuku jsme museli zabezpečit v jiných prostorách,“ popsal ředitel. K tomu posloužily především další dvě budovy školy.

„Částečně nám vypomohla i školka, kam jsme mohli umístit první třídy, a také centrum volnočasových aktivit, kde se po určitou dobu učili deváťáci,“ přiblížil Trpišovský, podle kterého se podařilo žáky po Chrastavě rozmístit tak, že nebylo nutné vyučovat na „směny“ a zároveň aby měla každá třída svou vlastní kmenovou učebnu.

Toho, že jsou děti na nějaký čas pryč, v Chrastavě navíc využili a připravili ještě projekt na výstavbu dvou nových přilehlých hřišť. „Byla tu víceméně taková hrbolatá louka a dvě brány. Nově tam vyrostlo hřiště na volejbal a hřiště s umělou trávou včetně atletického okruhu,“ popsal chrastavský starosta Michael Canov.

Výstavba sportovního areálu vyšla na zhruba devět milionů korun, dodatečně se na ni městu povedlo získat pětimilionovou dotaci. I když bude hřiště sloužit především žákům školy, využívat jej bude moci i veřejnost. Hřiště v Chrastavě slavnostně otevřou ve čtvrtek za účasti atleta a trojnásobného mistra světa Pavla Masláka.

Školní budova ve Školní ulici slouží k výuce od roku 1898, původně šlo o německou chlapeckou školu. Poslední velkou opravou prošla v sedmdesátých letech minulého století. Dnes slouží žákům čtvrtých až devátých tříd, navštěvuje ji bezmála 250 dětí.

Chrastavská škola je umístěná ještě ve dvou dalších budovách. Ta na náměstí 1. máje prošla podle starosty Canova rekonstrukcí přibližně před deseti lety. „Za dva roky bychom rádi zrekonstruovali i třetí budovu v Revoluční ulici,“ popsal starosta s tím, že tuto investici by ale mělo město zaplatit už z vlastních peněz. Případná dotace by se totiž nevztahovala na družinu ani na speciální třídy, které se v budově v Revoluční ulici nacházejí.