Robert Kvaček byl oceněn za mimořádné zásluhy v oboru historie a profesor Oldřich Jirsák za mimořádné zásluhy v oboru nanotechnologií. Oba laureáti jsou úzce spjati s Technickou univerzitou v Liberci (TUL).

 Primátor Tibor Batthyány si velmi cení práce obou akademiků, kteří se významně zasloužili o šíření dobrého jména Technické univerzity i našeho města. „Je mi velkou ctí, že mohu předat Medaile města Liberce hned dvěma váženým akademikům, z nichž každý si zaslouží svou kapitolu v dějinách Liberce. Pan profesor Kvaček patří k předním českým historikům a pan profesor Oldřich Jirsák k našim nejúspěšnějším vědcům. Oba ve svých oborech dosáhli těch nejvyšších met, což se jen tak někomu nepodaří a oba jsou vzorem pro své následovníky,“ komentoval primátor.

Dárci krve byli oceněni.
Na liberecké radnici se opět rozdávaly medaile zasloužilým dárcům krve

Jako první převzal z rukou primátora Medaili města Liberce profesor Robert Kvaček, kterého na toto významné ocenění navrhla katedra historie fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. „Člověk občas potřebuje pohlazení a dnes se mi ho dostalo vydatně. Když jsem v roce 1945 poprvé přijel do Liberce, nenapadlo mě, že jednoho dne budu v obřadní síni této krásné radnice přebírat medaili města. Ale život je zákrutový a přináší nečekané chvíle. Moc za toto ocenění moc děkuji,“ uvedl profesor Robert Kvaček.

Pocta v podobě Medaile města Liberce udělala radost i profesoru Oldřichu Jirsákovi, pod jehož vedením tým z katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů objevil přelomový technický postup výroby nanovláken. 

Vědec a historik Rudolf Anděl.
Čestné občanství města převzal vědec a historik Rudolf Anděl

Aktuálně získalo medaili třináct osobností. Ještě letos obdrží významné ocenění v podobě Čestného občanství města Liberec občanský aktivista, bývalý vysokoškolský učitel, československý politik a někdejší poradce prezidenta Václava Havla Jan Šolc.