Práci na Metzerově vitráži svěřilo muzeum zkušenému restaurátorovi Davidu Rozkovcovi z Hrubé Horky, který už v předcházejících letech vrátil původní krásu jedné gotické a čtyřem renesančním vitrážím z muzejních sbírek.

Dílu dominují postavy sedící Panny Marie a stojícího Ježíška s lilií v levé ruce. „V dolní části se pak nachází mezi dvěma postavami troubících andílků medailon s nápisem, který připomíná, že tuto vitráž věnoval v roce 1890 tehdejšímu Severočeskému průmyslovému muzeu Karl Meltzer, majitel a vedoucí první české malírny uměleckého skla ve Skalici,“ sdělil Jan Mikulička z tiskového oddělení Libereckého kraje, které je zřizovatelem muzea.

Letošní rok nepřeje pozorování Peseid stejně jako loni.
OBRAZEM: Nebeské divadlo. Noci ozařují Perseidy, podívanou kazí počasí

Podle historika umění a kurátora Severočeského muzea Oldřicha Palaty je z dnešního pohledu překvapivé, kolik druhů skel a použitých technik se i na této poměrně malé vitráži s rozměry 61x36 centimetrů nachází. „Každá restaurátorská akce přispívá k důkladnému poznání konkrétního díla, a to nejenom po stránce umělecké, ale též technické,“ dodal historik.

Vitráž Madony s dítětem budou moci obdivovat návštěvníci po skončení rozsáhlé rekonstrukce budovy Severočeského muzea na podzim příštího roku.