Louky pod Bukovcem představují nejbohatší botanickou lokalitu v CHKO Jizerské hory. Hojně se zde vyskytuje například upolín nejvyšší, který se stal symbolem CHKO Jizerské hory. Také tu rostou další vzácné druhy jako třeba kropenáč vytrvalý nebo pětiprstka žežulník.

„Louky se kosí vždy po odkvětu význačných rostlin, aby se omezil rozvoj rostlin běžných, a také aby se zabránilo zarůstání luk náletovými dřevinami. Na rozdíl od většiny luk na našem území, které vznikly lidským přičiněním, bezlesí v okolí Bukovce se zde vyskytovalo již před příchodem člověka,“ sdělil předseda JJHS Pavel Schneider.

Dobrovolníci sekali tzv. Pralouku, Upolínovou louku a louku v blízkosti chalupy Severočeského muzea na Jizerce. Letos se jich sešlo přibližně čtyřicet z řad členů a příznivců spolku. „Počasí nám přálo, pro práci na louce bylo naprosto ideální,“ dodal Schneider.