Iniciativa podporuje celosvětové studentské stávky Fridays for Future. Další demonstrace proběhnou po celém světě už v pátek 24. května. „Odvážných studentů, kteří opakovaně vyrážejí do ulic, aby ukázali, že jim není jedno, jak se starší generace chovají k planetě, na které mají žít, si moc vážíme. Jejich libereckou akci podpoříme svou účastí i krátkým projevem,“ dodává Kšírová.

Další akcí, která má zvyšovat povědomí veřejnosti o katastrofálním stavu životního prostředí, bude pravidelné zpívání před Fryčovým knihkupectvím v Pražské ulici v Liberci. „Zatím proběhla první vystoupení. Zpívaly se písničky a informovali jsme kolemjdoucí. Lidé se zastavovali, mnozí z nich mají totiž stejně jako my velké obavy o budoucnost, a ochotně podepisovali petici hnutí Duha Zachraňme lesy i vyjádření veřejnosti proti rozšíření uhelného dolu Turów nedaleko českých hranic,“ popsala spoluzakladatelka iniciativy Kateřina Čechová.

Liberec 80. léta
Jak jsme žili v Československu: Liberec 80. léta

I prostřednictvím těchto petic se Rodiče za klima snaží šířit povědomí o hlavních problémech současnosti – oteplování Země vlivem spalování fosilních paliv a o drastickém nakládání s půdou, vodou a lesy. „Během hodiny jsme posbíraly přibližně osmdesát podpisů,“ doplnila Eva Čermáková, která zpívání před Fryčem organizuje.

Rodiče za klima nezůstanou jen u mluvení, chystají i další kroky. „Chceme iniciovat změny ve fungování města a kraje, aby se z klimatické hrozby stala priorita a aby se Liberec stal jedním z prvních měst v ČR, které na ni bude adekvátně reagovat. Především tím, že sníží emise CO2, podpoří biodiverzitu a péči o půdu a vodu,“ říká Kšírová a dodává: „Na příštím zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastníme, budeme mimo jiné požadovat, aby město uvedlo do praxe vypracovaný Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima pro Liberec.“

Výstava Lékařů bez hranic na libereckém náměstí Dr. E. Beneše.
FOTO: Lékaři bez hranic se představují na libereckém náměstí

Mimo to chtějí členové iniciativy sami přiložit ruku k dílu. Plánují například sázení stromů a budování takzvaných motýlích pásů ve městě. Doufají, že těmito aktivitami osloví další lidi a podnítí je k činnosti, kterou považují za klíčovou.

„Musíme nutit politiky ke změnám tím, že na ně budeme tlačit zespodu. Z toho důvodu by na demonstracích za klima mělo být lidí plné náměstí. Většina z nich bohužel sedí doma, kouká na hokej a řve gól, aniž by ten gól měl jakýkoliv vliv na běh světových událostí,“ uvedl ve svém proslovu na liberecké demonstraci Rodičů za klima Milan Jeglík, představitel spolku Prales dětem.

„Někteří lidé říkají, že máme místo demonstrací raději pěstovat vlastní mrkev. Tím ale bohužel nevyřešíme příčinu klimatické krize, kterou jsou zejména emise CO2. Je nutné změnit zákony a celé fungování ekonomiky. Andrej Babiš nedávno prohlásil, že boj s klimatickou hrozbou je důležitý, ale nesmí ohrozit evropský průmysl, čímž postavil zájmy úzké skupiny podnikatelů nad zájmy všech obyvatel planety. To je naprosto nepřijatelné,“ uzavírá Kateřina Čechová.

Zvýšená hladina vody na řece Smědé v Hejnicích.
Déšť rozvodnil Smědou, v Černousích kvůli vodě uzavřeli silnici