Canisterapii nebo-li léčebné působení kontaktu se psy se v zařízení koná dvakrát měsíčně. „Zaměřujeme se na skupinovou nebo individuální terapii. Zatímco skupinová je pro zhruba 10 až 15 osob, ta individuální probíhá přímo v pokojích klientů,“ přiblížila sociální pracovnice z libereckého domova pro seniory Hana Zummerová.

Canisterapii lze využít k uklidnění, soustředění, ale také k aktivizaci klientů. Psi dokáží rychle zlepšit náladu a pozitivně působit na duševní stav. A podle zkušeností personálu i canisterapeutů jsou přínosy nepřehlédnutelné. „Klienti se otevírají, jsou důvěřivější a akční. Pomáháme překonat samotu a stesk. V mnoha případech jsme pomocným prvkem pro rehabilitaci s klientem. Pes je pro ně v podstatě motivující prvek,“ zdůraznila Veronika Syrotiuková. Oblíbené je hlazení psů a odměňování různými pamlsky. Psi také aportují, provádí neverbální povely klientů, případně řeší „psí hlavolamy“, kdy je v dřevěných hračkách ukryta odměna.

Aktivity spojené se zooterapií jsou přínosné i pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Zvířata sice neodstraní příčiny nemocí, mohou však jejich průběh výrazně zmírnit. Svou přítomností a kontaktem s člověkem zlepšují psychický stav i sebevědomí a zmírňují pocit samoty. Právě pro seniory je tato forma terapie vhodnou možností, jak procvičit nejen kognitivní či motorické funkce. Klienti zároveň mohou zavzpomínat na vlastní mazlíčky, které měli doma