Listina naše město uvádí jako Reychinberch v kontextu platby církevního desátku, který činil 2 groše. Dokument si rezort kultury a cestovního ruchu vypůjčil z Archívu Metropolitní kapituly, a to na pouhé čtyři měsíce. Listinu prozatím nebylo možné veřejně nikde vidět a do rukou se dostala jen vybraný historikům či badatelům. Po ukončení výpůjční doby musí město kopii vrátit kapitulnímu archivu.

„Najít slovo Reychinberch v takřka strojovém soupisu více než 50 dalších osad je ale docela slušný kvíz. Poradím jen, aby se zájemci zaměřili na pravý sloupec,“ dodal náměstek primátora Ivan Langr.