„Máme nyní digitální laboratoř například pro práci s 3D tiskem, ale i materiálové laboratoře pro výrobu prototypů a pro práci se dřevem, kovem, betonem a dalšími mokrými procesy. Dostavbou jsme významně rozšířili zázemí pro výuku především našich doktorandů, ale i pro vědecké a inovační projekty na naší fakultě,“ zdůraznil děkan Fakulty umění a architektury Osamu Okamura. V laboratořích nechybí pískovací kabina, lakovací box, ruční 3D scanner s fotogrammetrickým softwarem nebo stroj na vakuové tvarování plastů.

Na dostavbu získala univerzita dotaci od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci ve výši 12,5 milionů korun. Laboratoře by měly sloužit především studentům nově koncipovaného doktorského studijního programu architektura a urbanismus, do kterého fakulta přijala první studenty již loni. Současně s dostavbou prostor pro fakultu probíhaly i rekonstrukční práce v celé budově F2, a to například odvlhčení suterénu, výměna povrchů v patrech či výměna dveří.