Bývala tu nemocniční ubytovna. Od září se tu otevře nová, dlouho očekávaná mateřská škola pro děti zaměstnanců Krajské nemocnice v Liberci (KNL). „Zájem byl tak obrovský, že původních 80 míst jsme museli navýšit ještě o dalších osm,“ uvedl mluvčí KNL Václav Řičář.

Krajská nemocnice čelí dlouhodobě nedostatku zaměstnanců. „Firemní školka je jednoduchá a efektivní cesta umožnit sestřičkám a mladým lékařkám začít pracovat alespoň na zkrácený úvazek,“ vysvětlil Řičář.

Nemocniční školka chce vyjít svým zaměstnancům vstříc i pracovní dobou. Ta je ve většině městských školek až na výjimky stále od 7 do 16 hodin, což nevyhovuje rodičům, kteří pracují jinde než ve směnném provozu. Většina maminek se tak shoduje, že vyzvedávat děti bez pomoci babiček je stres.

OD RÁNA DO VEČERA

Nemocniční školka vychází vstříc jak směnnému provozu, tak i službám během svátků. Otevřena bude totiž od pondělí do pátku už od 5:45 až do 19:15 hodin. „Děti sem mohou docházet třeba jen na půl dne. Maximum je dvanáct hodin,“ upozornila ředitelka školky Ivana Honsnejmanová. Zařízení bude navíc otevřené po celý školní rok včetně většiny státních svátků kromě Velikonoc a Vánoc.

V názvu bude mít stejně jako školka pro zaměstnance Technické univerzity (TUL) zkratku firmy. Po ŠkaTULce (TUL), tak bude mít Liberec MŠ KNofLík (KNL). „Název vzešel ze soutěže, kterou vypsala liberecká nemocnice mezi svými zaměstnanci, aby si školku, určenou pro jejich děti, sami pojmenovali. KNofLík se nám velmi líbil, protože jednak zrcadlí písmena zkratky KNL a také knoflíkem se nám pomyslně otevírá cesta ke vzdělávání,“ vysvětlila Honsnejmanová.

A právě výuka je tím dalším, čím se školka krajské nemocnice liší kromě provozní doby od většiny libereckých mateřinek. Školka, stejně jako ta na Technické univerzitě, bude provozována v duchu Montessori pedagogiky.

JAKO V ŽIVOTĚ

Ta se zaměřuje na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností. Na jeho samostatnost a zároveň odpovědnost. Dítě je považováno za osobnost, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována v duchu hesla: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ I proto patří k principům této výchovy hra s běžnými věcmi namísto napodobenin a hraček.

Montessori princip, pojmenovaný podle své zakladatelky, lékařky a pedagožky italského původu Marie Montessori lze vidět už v zahradě, která je součástí školky. Kromě dřevěného vybavení, jako je například velká loď či hopsadla, tu budou mít ty větší děti k dispozici například truhlářský ponk či záhony. Mohou si tak pod dohledem zkusit třeba zatlouct hřebíčky nebo sázet květiny a díky tomu zjistit, že je třeba se o ně soustavně starat.

„Zahrada, která vzešla z architektonického návrhu Jana Wünsche, je členitá a podnětná nejen pro tělo a duši. Díky aktivitám, které si tam děti prožijí, získají povědomí o environmentální výchově a nenásilně se tak vybudují vztah k přírodě,“ upozornila ředitelka.

NĚKDE UŽ TO ZNAJÍ

Rodiče se ale nemusejí bát, že by s tímto, u nás stále spíše jen okrajovým přístupem k výchově, narazili při vstupu do základní školy. Montessori princip totiž už pátým rokem praktikuje ZŠ v ulici 5. května v Liberci.

Náklady na přestavbu budovy v Klášterní ulici na školku vyšly nemocnici na zhruba 35 milionů korun. Práce zahrnuly vybourání bývalých bytů, nové rozvody, topení, okna, zateplení fasády a úpravu zahrady. V horních patrech budou kanceláře, o které nemocnice přijde při chystané výstavbě nového pavilonu.

KNL patří s více než 2 000 lidmi k největším zaměstnavatelům v kraji, jen sestřiček tu pracuje kolem šesti stovek.

Liberecká nemocnice není prvním zdravotnickým zařízením s vlastní školkou v kraji. Už v roce 2011 otevřela školku pro zaměstnance přímo ve svém areálu také městská nemocnice v Jablonci nad Nisou.