Tak začala v pátek dopoledne první etapa restaurování soch na barokním morovém sloupu v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí v Liberci. Sloup, který tvoří postavy čtyř světců (sv. Šebestiána, sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha), andělé a postava Panny Marie, pochází z roku 1717 a vybudován byl jako poděkování těch, kteří přežili koncem 17. století morovou ránu. Té v oné době padly během jediného týdne za oběť čtyři stovky lidí.