„Je dobře, že se našel někdo, kdo se tomuto tématu věnuje a tento významný moment v historii českého autoprůmyslu kvalifikovaně a poutavě připomíná,“ napsal v předmluvě knihy bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek. „Automobily RAF byly výjimečné už jen v tom, že byly třikrát až čtyřikrát dražší než jiné. Cenu ovlivnila jejich kvalita a hlavně klientela,“ podotýká autor nové knihy Svatopluk Holata.

Co může čtenář od knihy čekat?
Jedná se o odbornou knihu, která mapuje úžasnou historii výroby automobilů v Liberci. Liberecko v té době patřilo mezi nejrozvinutější průmyslové oblasti monarchie. Vydání knihy předcházela práce a systematická činnost směřovaná na připomenutí automobilky RAF. Ta byla dítětem Theodora von Liebiega, kterého v našem kraji poměrně opomíjíme.

Rodinu Liebiegů máme spojenou především s textilní oblastí, že?
Ano, Liebiegové jsou převážně spojováni s Textilanou. Za zmínku určitě stojí, že právě Theodor Liebieg byl držitelem prvního řidičského oprávnění na našem území a zakladatelem Německo-českého autoklubu. Automobilku založili textilní magnáti Liebieg, Willi Ginzkey a Oskar von Klinger v roce 1907 a provozovali ji do roku 1912, kdy portfolio aktivit spojené s automobilovým průmyslem prodali společnosti Laurin a Klement.

Co bylo tak speciálního na této automobilce?
Liebieg disponoval téměř neomezeným kapitálem, takže ji mohl postavit na zelené louce. Ostatní automobilky vznikaly v už existujících prostorách. Automobily RAF se samozřejmě pravidelně účastnily výstav ve Vídni, v Praze a dalších velkých městech a také závodů. Logistika automobilky byla propracovaná, marketing úžasný a prodejní výsledky odpovídaly trhu.

Na začátku knihy je stručný text, pak následuje obrazová příloha. Proč jste zvolili tuto formu?
Jako primární cíl jsem si stanovil upoutat pozornost čtenáře, na což je bohatá obrazová příloha ideální. Aby se vzbudil zájem, je potřeba přiblížit historii motorismu formou obrazového materiálu. Ten zachycuje průřez sortimentem automobilky od osobních přes užitková až po nákladní auta. Na snímcích mohou lidé vidět například výrobní závod v dnešním Liberci-Ostašově (1908), „technický průkaz“ k vozu typu 24/30, showroom RAF či vůz s karoserií v provedení Phaeton.

V čem auta RAF vyčnívala?
Už jenom v tom, že byla třikrát až čtyřikrát dražší než jiná. Cenu ovlivnila jejich kvalita a hlavně klientela. Převážně se jednalo o právníky, šlechtice či doktory a vládní úřady.

Knihu jste věnoval třem lidem. Proč zrovna jim?
Jedná se o tři významné osobnosti českého motorizmu zesnulé v srpnu 2018. Milan Jozíf byl dlouholetý šéfredaktor časopisu Automobil Revue a člen mezinárodní jury pro volbu evropského Automobilu roku. Václav Zapadlík byl můj dlouholetý vzor a odborná autorita, malíř a expert v oblasti historického motorismu. A nesmím opomenout automobilového závodníka a dlouholetého člena prezidia Autoklubu ČR Jiřího Bergra.

Loni uplynulo 111 let od vzniku automobilky. Bylo vydání knihy v tomto roce plánované?
Dědeček automobil historicky připomíná motoristické svátky a výročí a vše, co se děje, je řízeno a neděje se nahodile.

Když budu mít o knihu zájem, kde ji seženu?
V Knihkupectví a antikvariát Fryč či v e-shopu oldtimermagazin.cz.

Jaká se k vám dostala zpětná vazba?
Ohlasy na knihu jsou velmi pozitivní. Při křtu jsem dostal dokonce pětislokovou básničku.

Zmínil jste, že připravujete vydání obsáhlejší knihy. Můžete ji přiblížit?
Povědomí o RAF je zde v regionu strašně malé. Chtěl jsem nejprve nabídnout tu myšlenku a následně téma rozpracovat. Věřím, že uzraje čas a podaří se vydat obsáhlejší knihu věnovanou RAF.