Šest panelů na čtyřkilometrové trase z Dolánek až do Jenišovic zájemce informuje o Pekařově rozsáhlém díle a bohatém životě, autorem je profesor historie turnovského Gymnázia Pavel Mlejnek. Součástí stezky je i pomník Na Černavě s Pekařovou podobiznou.

V sobotním mimořádně nepříznivém počasí se slavnostního okamžiku zúčastnila padesátka nejvěrnějších, mezi kterými byli například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Bohumil Jiroušek, Zdeněk Beneš z Ústavu českých dějin fakulty FUK, starostové Turnova a Jenišovic, zástupci Libereckého kraje, poslanci Petr Beitl, David Pražák a představitelé řady regionálních veřejných a kulturních institucí.

Po projevu rektora UK Tomáše Zimy při odhalení Pekařova pomníku promluvil starosta Turnova Tomáš Hocke i další hosté. V podání žesťového souboru Absolute Brass Qintet vzápětí zazněla premiéra skladby Pohled do starobyla, kterou turnovský skladatel Martin Hybler zkomponoval právě pro tento slavnostní okamžik. Hrstka věrných dorazila až do Jenišovic, kde u hrobky rodina Pekařů promluvil Zdeněk Beneš z Ústavu českých dějin FUK a osmdesátiletý Pekařův synovec Josef. "Celé Pekařovo dílo, a hlavně jeho pravdivý postoj k celé české historii, který vznikal teprve po jejím důkladném poznání, by pro nás měly být odkazem i výzvou“, řekl Zdeněk Beneš.

Na krátkém posezení v restauraci Malorohozeckého pivovaru, kterou Pekař s oblibou navštěvoval, pak vzácní hosté ocenili dvouletou práci členů Přípravného výboru Josefa Pekaře, zejména předsedy Rohozeckého okrašlovacího spolku Lukáše Berndta, profesora Pavla Mlejnka a všech, kteří přiložili ruku k dílu. „Bez finančních příspěvků ministerstva, Libereckého kraje, obce Jenišovic, zdejšího pivovaru i řady soukromníků, bychom se k tak náročné akci nikdy neodhodlali“, shrnul v závěru předseda Berndt.