Hrabě Stubenberg se stal v roce 1916 držitelem panství v Kyšperku, dnešním Letohradě. Podle dochovaných materiálů se zřejmě velmi zajímal o botaniku, a tak si ze svých cest po Asii přivezl také bonsaj. Právě tak se zřejmě dostala vzácná rostlina z Japonska do Letohradu.

Od roku 1931 měl bonsaj na starost nový panský zahradník Robert Tříletý (1905–1971). Když ale zahradník onemocněl, předal ji příteli Josefu Kudláčkovi, který bonsaj na konci 70. let věnoval Botanické zahradě v Liberci. „Kdybych ji od pana Tříletého nedostal, byla by již dávno skončila na ohýnku jako roští,“ napsal Kudláček v dopise.

Na Dolní Moravě se na jaře otevře největší visutá lávka pro pěší na světě.
Se 730 metry je lávka v Dolní Moravě nejdelší na světě. Jaká je konkurence?

V Botanické zahradě Liberec byla bonsaj zprvu vystavena při cestě v jednom z bývalých skleníků. Tam ji tehdy ničili někteří z návštěvníků otrháváním větviček, pokládali je totiž za suvenýry. Koruna byla z jedné strany prý vyholena natolik, že některé větve, pozbyvší všech zelených částí, odumřely a kmen začínal být dutý.

Od roku 1990 si však vzal bonsaj pod svůj patronát zkušený botanik a zahájil nápravu poničené koruny. Vzácnou bonsaj ale v Liberci vystavují jen výjimečně jedenkrát ročně.