Nejdříve proběhlo důkladné seznámení se strojem a následně chemici vybrali vhodný terén pro akci. „Nejprve se musíme postarat o osádku letadla. Pilot je z vrtulníku buď vytažen, případně dle pokynů chemického personálu vystoupí sám. Poté jsou mu asistovaně nasazeny ochranné přezůvky a rukavice a je přepraven na místo dekontaminace,“ popsala průběh velitelka čety dekontaminace bojové techniky z Liberce Andrea Tuťálková.

Teprve po ošetření letecké posádky je pomocí nástřiku odmořovací směsi provedena úplná dekontaminace vrtulníku jak zvnějšku, tak dle potřeby i zevnitř. „Pod vedením specialistů z 31. pluku měli příslušníci čety chemické ochrany Aktivní zálohy 22. základny vrtulníkového letectva během celého týdne možnost prohloubit své odborné znalosti a získat neocenitelné praktické zkušenosti, které je výrazným způsobem posunuly v jejich odborné přípravě,“ doplnil zástupce velitele základny a plukovník Michal Vecheta.