I přes navýšení úrovně seče ze třech na pět centimetrů je půda vyschlá natolik, že další sekání zvyšuje prašnost a také riziko odumírání travních kořínků. Krátce střižený trávník má navíc horší schopnost zadržovat v půdě další vodu. 

Likvidace černé skládky v Kateřinkách.
FOTO: Černá skládka v libereckých Kateřinkách obsahovala i nebezpečný odpad