Liberecká režie herce a režiséra Petra Jeništy vyšla charakteru díla maximálně vstříc zacílením na nebývalou lyričnost námětu i hudby. Hudebního nastudování se ujal šéfdirigent Martin Doubravský.

„V díle rovněž nalézám výraznou paralelu s Čajkovského vnitřním světem, kdy Jolantina slepota zprvu může znamenat osamění, které autor sám hluboce prožíval. Svou vnitřní depresi Čajkovskij zřejmě vyřešil hlubokým příklonem k Bohu, což je nepochybně jedním z výrazných poselství této opery,“ podotkl Doubravský.

V liberecké inscenaci Jolanty hrají výraznou roli scéna a kostýmy, dílo výtvarníka a scénografa Davida Janoška. V titulních rolích se objeví Lívia Obručník Vénosová jako Jolanta, Sergey Kostov jako hrabě Vaudémont a Pavel Vančura se chopil role krále Reného.