Přitom Clam-Gallasové měli obrovský podíl na rozvoji zdejšího regionu, který spravovali přes tři staletí. Včera se zpřetrhanou historii města podařilo trochu napravit. Dosud nepojmenovaný park mezi libereckým zámkem a ulicí Komenského nese název Park Clam-Gallasů. Odhalit desku přijeli i zástupci šlechtické rodiny, která je dnes rozprchlá po celé Evropě.

„Jsem pravnučkou posledního majitele panství, Franze Clam-Gallase. Celé dětství v Americe jsem prožila tím, že tatínek stále se slzami v očích vzpomínal na Čechy a Liberec. I pradědeček zdejší kraj miloval a vždy se snažil nemyslet na svůj prospěch, ale pracoval na tom, aby to, co zdědil, zanechal i pro další generace. Je pro nás čest, že tento park nese jméno naší rodiny,“ uvedla za potomky Clam-Gallasů Christine Kelly.

"Pradědeček byl posledním majitelem libereckého a frýdlantského panství, nezlomila ho ani pozemková reforma po vzniku samostatného Československa. Sice tím Clam-Gallasové přišli o značnou část majetku, ale nikdy si na to nestěžovali a dál se snažili to, co jim zbylo, řádně spravovat. Já sama se cítím stále vnučkou této země, této krajiny. Pojmenování parku po mých předcích je takovou nitkou, která jde skrze mé příbuzné ,kteří toto město milovali a považovali ho vždy za svůj domov,! dodala Kelly.

S návrhem na pojmenování parku po šlechtickém rodu Clam-Gallasů přišli historici z Technické univerzity. „Rakouský rod Clam-Gallasů zakotvil v naší historii svojí dobročinností a péčí o potřebné. Franz Clam-Gallas jako poslední majitel panství proslul svou podporou různých spolků, přispěl k rozvoji turistiky v Jizerských horách, podporoval nadané umělce, staral se o 30 kostelů, zakládal školy, nemocnice,“ zmínil historik Milan Svoboda.

"Franz Clam-Gallas byl skutečně legendou, byl velkým mecenášem, velmi podporoval sociální oblast, sirotky, válečné invalidy, staral se o kulturní památky. I epitaf na jeho náhrobku v bazilice v Hejnicích dokládá, jak byl lidmi vnímán. Je na něj zobrazen svatý Martin, který dává svůj šat žebrákům. O to víc mě těší, že park ponese jméno tohoto šlechtického rodu," uvedl primátor Tibor Batthyány.

Právě busta Franze Clam-Gallase by také příští rok měla park ozdobit. „Půjde o odlitek díla významného sochaře Karla Heinricha Scholze, které je umístěno na zámku Frýdlant. Právě Scholzův talent Franz Clam-Gallas objevil a významně ho podporoval. Úkolem města je připomínat historické dědictví, zvláště tady, kde se po válce kořeny zpřetrhaly,“ dodal náměstek Ivan Langr.