Svatohubertská jízda začala za troubení lesních rohů v areálu zdejší lesnické školy a pak pokračovala až před baziliku, kde se pak konala bohoslužba a pasování adeptů myslivosti. K slavnostnímu průvodu se postupně přidaly stovky lidí, mezi kterými nechyběli ani nejmenší obyvatelé. Večer pak akce pokračovala veselicí v nedalekém Obřím sudu v Lázních Libverda. Svatohubertské slavnosti se konají v Hejnicích pravidelně už od roku 1992 a jejím cílem je poděkovat za práci všem, kteří se starají o přírodu, les i lesní zvěř.