Cílem tohoto cvičení je prověřit funkčnost povodňových opatření a zdokonalit připravenost povodňových orgánů na povodně. Uskuteční se v dubnu a bude se týkat Libereckého kraje, Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje.

Tulipány
Tulipánový měsíc. Lidem s diagnózou rakoviny pomáhá v kraji také Amelie

„Z Libereckého kraje se cvičení zúčastní 6 obcí z ORP Frýdlant ležících na řece Smědá. Do cvičení budou zapojeny povodňové komise vybraných obcí, ORP Frýdlant, dále Krajský úřad Libereckého kraje a krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje. V rámci samotného cvičení bude kladen důraz převážně na činnost povodňových orgánů, vzájemnou komunikaci při nebezpečí vzniku povodňové situace, výměnu aktuálních informací, prověřování aktuálního stavu na vodních tocích a v záplavovém území a varování obyvatelstva,“ doplnila tisková mluvčí hasičů Radka Kostelňáková.

Proběhlé školení sloužilo především k ujasnění si rolí jednotlivých orgánů řešící povodně, představení možností pomoci, kterou si starostové mohou vyžádat prostřednictvím ORP, kraje nebo hasičského záchranného sboru nebo seznámení s novinkami hlásné a předpovědní povodňové služby a systémem integrované výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu. Úcastnilo se ho 47 lidí.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (vlevo) u soudu. Ilustrační fotografie.
Kauza pokračuje. Obžaloba žádá pro hejtmana Libereckého kraje pět let vězení