Původně německý sbor dobrovolných hasičů byl ve Frýdlantu založen 22. listopadu 1868 a v prvním roce působení ho tvořilo 145 členů. V roce 1945, po odsunu původního německého obyvatelstva, vznikl ve Frýdlantu sbor český, který funguje dodnes. V současné době má 93 členů.