Hasiči je totiž pozvali poněkud nevšedním způsobem, pozvánkou spolu se sborníčkem, který u příležitosti výročí zpracoval pro křižanský sbor Karel Boháč. Součástí je i bohatá fotografická příloha zachycující aktivity členů sboru při různých akcích po celou dobu trvání sboru.

Vlastní oslavy zahájila „spanilá jízda“ dvanácti soudobých i historických hasičských vozidel, která projela obcí a připomněla všem, že se konají v prostoru u hasičské zbrojnice oslavy vzniku zdejšího hasičského sboru. Úvodem byli oceněni někteří členové místního hasičského sboru za dlouholetou aktivní činnost pro sbor i obec. Poděkováno bylo i sousedním sborům, které tvoří spolu okrsek, za dlouholetou spolupráci a vzájemnou pomoc při zásahové činnosti a organizaci různých soutěží a dalších společenských aktivit.

Křižanští také pozvali na oslavy svého výročí německé kolegy z Cunewalde, se kterými je pojí více než desetileté přátelství. Vzniklo při získávání nové hasičské techniky pro oba sbory z prostředků evropského fondu Euroregion na zásahovou činnost. Milým zpestřením programu bylo veřejné předání nových členských průkazů sedmi mladým hasičům, kteří po své dlouholeté činnosti v oddílu mladých hasičů v křižanském sboru, se tak stali jeho řádnými členy a novou posilou sboru.

Pouť mezi dvěma Jány.
FOTO: Podještědí ožilo barokem a folklórem. Proběhla pouť mezi dvěma Jány

Hlavní událostí oslav bylo předání hasičského praporu. Po letech získávání finančních prostředků i darech sponzorů se zdejší hasiči dočkali. „Z rukou starosty obce Václava Honsejka převzal starosta Sboru dobrovolných hasičů Křižany Milan Horňák nádherný sborový prapor, který byl v rámci hasičských tradic na místě pokřtěn paní farářkou Hedvikou Zimmermanovou s jejím sympatickým vysloveným závěrečným přáním, aby se hasiči domů vraceli ve zdraví ze všech zásahových činností,“ popsal za křižanské hasiče Karel Boháč. Součástí slavnostního aktu bylo i připnutí čestných stuh, připomínající křižanské výročí, na prapory přítomných hasičských sborů.

V závěru vystoupil starosta obce Honsejk a ocenil přínos hasičů pro bezpečnost občanů a také jejich aktivní podíl při různé pomoci obci a také při organizaci společenských a kulturních akcí v obci. Za práci poděkoval místní hasičům i starosta okrsku Pavel Glaser. Definitivní tečku za vydařeným odpolednem obstarali mladí hasiči, kteří pod vedením svých vedoucích Vladimíry Rašínové, Magdy Slavíkové a instruktorů si připravili a předvedli divákům požární útok na maketu hořícího domu.