Kromě prohlídek objektů byl na některých místech připraven i doprovodný program pro děti i dospělé. Do nabídky objektů se letos nově zapojil i Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova, který je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století a Dolení mlýn č. p. 41 v Bradlecké Lhotě, který je řešen jako zděné stavení s obytným roubeným patrem, vybudované na půdorysném základě ve tvaru nepravidelného písmene T.