Na skládce byly pneumatiky, domácí spotřebiče, sudy s asfaltem ale i nádoby s oleji a dalšími nebezpečnými látkami, z nichž některé byly zcela otevřené. Dva metry od skládky protéká Černá Nisa, žádné látky do ní ale neunikly. Místo nyní hlídá kamera.

Nové vydání Týdeníku Liberecko.
Nový Týdeník Liberecko: O vaření piva či rozšíření dolu Turów