Plamínek, který byl zapálen v místě narození Ježíše v betlémské jeskyni, si mohli lidé odnést přímo z nádraží. Stejnou možnost měli i lidé na dalších místech v Libereckém kraji. Kdo nestihl příjezd vlaků, bude mít možnost zapálit svíčku i v dalších dnech. Betlémské světlo se bude rozdávat nejčastěji v neděli 23. prosince, a to třeba na náměstí v Novém Boru. Liberečtí skauti přivezli plamínek na Arciděkanství Liberec.