V pondělí schránku pracovníci Severočeského muzea otevřeli, což napjatě sledovala také Jaroslava Chotěnovská, která jako malá ukládání schránky přihlížela a letos na její existenci upozornila. „Myslela jsem si, že strom byl vysazen 28. října,“ uvedla překvapeně, když schránka vydala dobovou minci a listinu prozrazující skutečné datum výsadby – 18. května 1946.

Překvapení vzbudil také její nadpis Lípo česká, vzkvétej zdárně! Dosud se totiž myslelo, že strom, pod kterým schránka ležela a z něhož se dodnes dochovaly jen kořeny, je javor. Strom svobody se letos na podzim, v den výročí vzniku Československa, zasadí znovu. Pod něj přijde i další schránka s poselstvím pro budoucí generace.