Podle Milana Šubrta, krajského šéfa Asociace samostatných odborů, se stále mnohé firmy na Liberecku vymlouvají na krizi a zkoušejí snížit pracovníkům mzdy. Někdy ale přitom porušují zákoník práce. „Lidé k nám přicházejí pro radu, když už je pozdě, protože snížení platu podepsali. Říkají, že zaměstnavatel jim vyhrožoval, že je vyhodí z práce, když nepodepíšou,“ upřesnil Milan Šubrt.

Jestliže máte výši mzdy vyčíslenou v pracovní smlouvě, anebo je její výměr přílohou pracovní smlouvy, firma vám nemůže bez vašeho podpisu, tedy souhlasu, vzít z platu ani jedno procento. „Pracovní smlouva je totiž dvoustranný dokument, uzavírají ji dvě strany. Měnit ji mohou jen po vzájemné dohodě,“ vysvětlil Milan Šubrt.

Když ale pracovní výměr dostal pracovník jako samostatný dokument, má zaměstnavatel právo výši mzdy, v něm uvedenou, měnit jednostranně. Podle odborářského šéfa by si na to měli dát pozor lidé už při nástupu do práce. „Pokud na lidi firma tlačí, ať podepíšou snížení mzdy, měli by si vzít pár dní na rozmyšlenou a poradit se třeba s odbory nebo právníkem,“ dodal odborář.