Hospodářská krize zatím stále trvá a pro mnohé firmy na Liberecku je tak pořád výhodnější zbavit se stálých zaměstnanců a jejich práci obsadit agenturními pracovníky. Pokud totiž podnik nemá zakázky, rozloučí se s brigádníky na rozdíl od stálých lidí takřka okamžitě.

Podle šéfa krajské Asociace samostatných odborů Milana Šubrta proto začalo vedení mnohých firem na Liberecku znovu instalovat na pracovištích kamery a zaměstnance tímto způsobem špiclovat, aby jim při sebemenším prohřešku mohlo dát okamžitou výpověď.

„Firmy nechtějí otevřeně přiznat, že potřebují kvůli nedostatku zakázek snížit o určité číslo každý měsíc počet zaměstnanců. Proto znovu vracejí kamery na pracoviště a sledují lidi při práci. Pokud zjistí, že někdo porušil pracovní kázeň, rozloučí se s ním. K tomu si vymýšlí také kontroly na kouření a alkohol. Tyto případy řešíme v poslední době často,“ potvrdil Milan Šubrt.

Jak upozornil, každý podnik, který plánuje instalovat na pracoviště kamery, musí svůj záměr ohlásit úřadu na ochranu osobních údajů. A nesmí natáčet žádného zaměstnance bez jeho souhlasu.

„Zákoník práce špiclování lidí pomocí kamer nedovoluje, a to ani otevřeně a už vůbec ne skrytě. Dění na pracovišti lze natáčet jen tehdy, když při nějaké rizikové práci hrozí nebezpečí úrazu, anebo jako způsob ochrany majetku,“ zdůraznil Milan Šubrt. „A už vůbec nesmějí manažeři firmy rozvázat s pracovníkem na základě toho, co zjistili z natáčení, rozvázat pracovní poměr,“ dodal.

Kouření kontrolují osobně a v noci

Šéf odborářů ale nechtěl konkrétní firmy zatím jmenovat, neboť by odborářům zveřejnění podniků ztížilo jejich současné vyjednávání. Množí se, jak doplnil, také kontroly kouření na pracovišti. V jedné fabrice chodívali chlapi během noční směny kouřit na dámský záchod. Byli přesvědčení, že tam je nikdo nenačapá. Zmýlili se. Během jedné směny na dámskou toaletu napochodovalo hned několik šéfů, a ještě vyzbrojených fotoaparátem. Aby měli důkaz.

„Zaměstnanec musí respektovat nařízení firmy, z jednoho nedopalku by totiž mohly vzniknout nedozírné škody,“ řekl Milan Šubrt. „Kouření i alkohol jsou důvodem k výpovědi na hodinu,“ doplnil odborář.

Proti nezákonnému natáčení při práci by se měli lidé podle Milana Šubrta bránit. Měli by se obrátit na odbory nebo na inspekci práce. Jak vysvětlil odborový předák, natáčení zaměstnanců se dá kvalifikovat jako šikana.

„Každá výpověď musí mít konkrétní důvod, to, co zjistí vedení podniku při špiclování, k rozvázání pracovního poměru nestačí,“ upozornil. Mezi podniky na Liberecku je však i několik bílých vran, které nejenže kamery na pracovišti odmítají, ale navíc odmítají i agenturní pracovníky.

„My sice kamery máme, ale z ryze praktických důvodů, kvůli bezpečnosti. Naše pracovníky při práci nenatáčíme, víme, že ze zákona to nesmíme,“ řekl personální ředitel Benteleru Ondřej Kout.

Benteler je také jednou z mála firem na Liberecku, která v současné době nezaměstnává ani jednoho agenturního pracovníka. Má jen své stálé zaměstnance.

„Nepovažujeme za správné měnit stálé zaměstnance za agenturní pracovníky. Takový brigádník je zaměstnancem někoho jiného, nemá tudíž k firmě, ve které pracuje, žádný vztah. Ani nemůže mít. A už vůbec se nemůže s danou firmou ztotožnit,“ poznamenal personální ředitel.