Audit ale poukázal také na další problémy. Například nádrže, do kterých se nafta čerpala, neměly potřebnou dokumentaci a smlouva s firmou MOVI oil, která patří do sféry vlivu Jiřího Vařila, který je spojován se společností BusLine, byla prodloužena bez projednání. Kvůli dlouhodobé nespokojenosti tak na začátku srpna odvolala rada kraje z představenstva společnosti Petra Šéna a Josefa Rechcígla. Vedení hejtmanství je označovalo za hlavní viníky.

Část zodpovědnosti ale padá také na členy dozorčí rady, která sice plní převážně kontrolní činnost, v některých oblastech má ale i rozhodovací pravomoc. Členové dozorčí rady tento týden nabídli svou rezignaci. „Nelze z dozorčí rady společnosti sejmout úplnou zodpovědnost. Nicméně pokud nebyla řádně informována, její práce byla značně ztížena,“ řekl krajský radní pro dopravu Jan Sviták.

Peníze. Ilustrační snímek.
Boomakeři na vítězství Babiše v Libereckém kraji příliš nesázejí

Podle předsedy dozorčí rady společnosti Josefa Horinky rada plnila své zákonné povinnosti, ale měla být vůči představenstvu firmy důslednější. „Některé věci jsme podcenili. Neměl jsem být tak důvěřivý. Rozhodovali jsme se na základě podkladů, které jsme měli k dispozici. Já nejsem auditor, právník ani ekonom, takže jsem vycházel z toho, co nám říkali odborníci,“ zmínil Horinka. „Všichni členové dají k dispozici své funkce a od září do zvolení nové rady budou vykonávat činnost samozřejmě bez nároku na odměnu,“ dodal.

Dozorčí rada podle něj vyzve společnost, která dělala v roce 2017 forenzní audit v Silnice LK, aby vysvětlila, proč audit neřešil otázku nákupu pohonných hmot. „Současně vyzveme společnost, která zpracovala statutární audit, aby objasnila, proč v něm už tehdy neupozornila na hrubé problémy v hospodaření společnosti,“ oznámil Horinka. V dopise, který dozorčí rada zaslala Janu Svitákovi, je uvedeno, že rada tehdy neměla důvod se domnívat, že by nákup pohonných hmot byl ekonomicky nevýhodný, a to proto, že nedostala od představenstva společnosti správné a úplné informace.

Matyáš Veselý a jeho hry.
Tvůrce z Liberce ve své dílně vdechl život dřevěným deskovkám

Podle krajského zastupitele Josefa Šedlbauera dozorčí rada ve své funkci naprosto selhala a teď se jen vymlouvá, že ji představenstvo dostatečně neinformovalo. „K čemu tam tedy byli? Dozorčí rada má přístup ke všem podkladům, o které si řekne,“ uvedl Šedlbauer.

Krajský radní pro dopravu Jan Sviták řekl, že společnost Silnice LK bude vymáhat škody způsobené porušením péče řádného hospodáře. Nevyloučil ani trestní oznámení. Základním posláním a předmětem činnosti společnosti je údržba krajské silniční sítě II. a III. tříd a vybraných silnic I. tříd.