Trestní oznámení, odebrání živnostenského oprávnění, pokuta 25 milionů korun. To vše se týká firmy Nisa Recycling, která v letech 2005 -2006 navezla do bývalého teletníku v Arnolticích u Bulovky 9000 tun odpadu z Německa. „Polovinu odpadu už odvezla vloni německá strana, zbytek je na Libereckém kraji, protože Nisa Recycling přestala komunikovat, změnila sídlo a jako statutárního zástupce zvolila občana Moldavské republiky, přičemž není pochyb o tom, že jde o bílého koně. Trestní oznámení stále běží, zatím nemáme zprávy od policie, že je případ uzavřen," říká ředitelka České inspekce životního prostředí v Liberci Hana Kolářová.

Liberecký kraj teď požádal o dotaci na likvidaci zbylých 4500 tun odpadu stát. Původně měly odpady zmizet během letošního května, kraj ale počkal na vypsání speciálního fondu na likvidaci starých ekologických škod. „Jde o to, že v celé ČR je asi 830 míst se starou ekologickou zátěží, na jejichž likvidaci nejsou peníze a nikdo si s nimi neví moc rady. Jsou to různé opuštěné továrny, staré doly, bývalé skládky. Většina z nich je ale na soukromých pozemcích, takže obce nebo kraje tam ani nemají moc šancí pomoct. Právě připravovaný dotační program by to mohl vyřešit," uvedl radní pro životní prostředí Josef Jadrný. Fond by měl hradit až 80% nákladů na likvidaci. Odpady z Arnoltic mají skončit v liberecké spalovně.

Pokutu ignoruje i Akome ze Stráže

Nesprávné nakládání s odpady řeší inspekce i ve Stráži pod Ralskem. Jde o areál firmy Akome, která tam provozovala bez platného povolení zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadu. Navíc nesplnila nápravná opatření, která jí ČIŽP uložila. „Firma od nás dostala pokutu 1 150 000 korun, ale rovněž přestala komunikovat, změnila jednatele a přestěhovala se do Prahy. V areálu po ní zůstalo přes 1000 tun odpadu, převážně plasty,"upřesňuje Kolářová.

Stejně jako u Nisy Recycling se nedaří pokutu dle informací celního úřadu od Akome vymoci. Firmě skončil vloni souhlas s provozem, prodloužení se nedočkala. „Akome před časem pozemky i s budovami prodala, nicméně ten odpad tam stále na dvoře zůstává. Jednáme teď s realitní kanceláří, která areál zakoupila, aby odpad odklidila. Je to ale poměrně složitý právní problém. Pokud se nepodaří vyřešit touto cestou, přijde na řadu trestní oznámení pro neoprávněné nakládání s odpady," dodává Kolářová.

„Za poslední tři roky mají počty pokut ve všech složkách vzrůstající tendenci, nejvíce jich ukládáme právě za odpady," říká generální ředitel ČIŽP Erik Geuss. Vloni podle něj inspekce uložila v oblasti odpadového hospodářství 1020 pokut, což je téměř dvojnásobek toho, než co uložili inspektoři v oblasti vod, ovzduší, přírody a lesa. „Téměř každá čtvrtá kontrola, kterou provedeme, končí pokutou," tvrdí Geuss. „Jejich průměrná výše se pohybuje kolem 60 000 korun, pouze u případů, které jsou opravdu závažné, dáváme vyšší částky.