„Do Libereckých listů jsem nastoupila na pozici obchodní zástupce a zaměstnavatel mi neposkytl podmínky, při kterých bych mohla povolání vykonávat. Nedostala jsem ani počítač, ani mobilní telefon, který mi při podepisování pracovní smlouvy slíbili,“ začíná vyprávění Petra Rejsková.

I přesto měla slečna Rejsková podle svých slov snahu pracovat a inzerci, kterou měla na starosti, sháněla z domova prostřednictvím vlastního počítače a mobilního telefonu. „Po týdnu mi přišel email, že svou práci neplním dobře a že podle jejich slov nikdy ani pracovní poměr nenastal,“ doplnila Petra Rejsková s tím, že poskytla redakci Libereckého deníku i email, který jí zaslal jednatel Libereckých listů. Email plný urážek a nekorektního vyjadřování.

S výpovědí slečna Rejsková souhlasila, ovšem netušila, co ji čeká za další překvapení. Přestože měla podepsanou pracovní smlouvu, zjistila, že ji zaměstnavatel nepřihlásil jakou svou zaměstnankyni ani na zdravotní pojišťovnu, ani na Okresní správu sociálního zabezpečení. „Pokoušela jsem se slušně Luboše Marka, jednatele Libereckých listů, požádat o potvrzení o zaměstnání, stále mě však odbývá, že se se mnou nebude bavit, že podle něj jsem u nich nikdy nepracovala,“ vysvětlila Petra Rejsková.

Zaměstnavatel musí své zaměstnance pojišťovně nahlásit

Obrátili jsme se proto na Oblastní inspektorát práce (OIP) pro Ústecký kraj a Liberecký kraj s prosbou o informace, co může slečna Rejsková pro získání zápočtového listu udělat. „Pokud zaměstnankyně podepsala pracovní smlouvu, pak pracovní poměr jednoznačně vznikl a zaměstnavatel je povinen vydat potvrzení o zaměstnání,“ potvrdil Miroslav Zemandl, šéf přes pracovně právní vztahy OIP. Doplnil, že výjimkou by bylo, kdyby zaměstnankyně do práce vůbec nenastoupila, například z důvodu nemoci.

Doporučil slečně Rejskové, aby podala podnět k prošetření celé záležitosti právě na OIP s tím, že inspektorát se bude záležitostí zabývat a prošetří ji.

Pokud se jedná o zdravotní pojišťovnu a OSSZ, i v tomto případě potvrdil, že zaměstnavatel má povinnost své zaměstnance nahlásit a po ukončení pracovního poměru opět odhlásit. „Bývalé zaměstnankyni by v tomto případě měla jako doklad stačit kopie pracovní smlouvy, se kterou by měla na zdravotní pojišťovnu a OSSZ přijít,“ doplnil Miroslav Zemandl.

Ovšem u zdravotní pojišťovny tomu tak není. „Pojišťovna bude po pojištěnci požadovat nejenom pracovní smlouvu, ale i zápočtový list. Pouze tehdy má skutečně doloženo, že pojistné měl za pojištěnce odvádět zaměstnavatel,“ upřesnil Stanislav Šetina, tiskový mluvčí krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Liberecký kraj. Doporučil slečně Rejskové řešit záležitost občanskoprávní cestou a pokusit se od zaměstnavatele zápočtový list vymoci. „Pokud se tak nestane, pak bude pojišťovna vymáhat pojistné po ní,“ doplnil Šetina s tím, že u VZP se s podobnými případy potkávají velmi často.

Jednatel listů: Jste neřízená střela

Jak dodal Miroslav Zemandl z OIP, neobdržení zápočtového listu je jedním z nejčastějších důvodů, proč se na OIP lidé s prosbou o pomoc obracejí. Zaměstnavatelé často váží jeho vydání na podmínky, jakými jsou například vrácení nářadí a podobně. „Pokud zaměstnavatel potvrzení o době zaměstnání nevydá, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí až třísettisícová pokuta,“ upozornil Miroslav Zemandl.

Nepodařilo se nám získat vyjádření Luboše Marka, jednatele Libereckých listů, proto citujeme alespoň část jeho emailové korespondence s Petrou Rejskovou: „Pro mne je nepřijatelné zaměstnávat takovouto neřízenou střelu. Z toho důvodu již nemáme zájem o Vaše další služby. Využíváme svého práva ke zrušení pracovního poměru s okamžitou platností, navíc dle našeho názoru pracovní poměr nikdy nenastal, neboť jste nezačala nikdy plnit pracovní povinnosti ve smyslu pracovní smlouvy,“ uvádí Luboš Marek.