Festival spolupořádá Komunitní středisko Kontakt a Centrum na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. „Do projektu se zapojuje stále více partnerů, kteří ho podporují a přibývá také cizineckých komunit, které vidí smysluplnost a potřebnost prezentovat svoji kulturu a zvyky, byť tu s námi žijí již řadu let. Věřím, že to je cesta k vzájemnému pochopení“, řekl ředitel Kontaktu Michael Dufek. V rámci letošního ročníku se představilo dvanáct cizineckých komunit, které žijí v Libereckém kraji.

Zatímco někteří cizinci zvolili formu tradičních ochutnávek, jiní předvedli kulturní představení. Návštěvníci si mohli s sebou domů odnést připravenou ochutnávku od šesti cizineckých komunit. „Jsme rádi, že můžeme cizineckým komunitám zprostředkovat i akce tohoto charakteru, které se od naší každodenní práce s cizinci zcela liší. Festival udává příklad dobré praxe a my jsme rádi jeho součástí“, podotkla vedoucí libereckého Centra na podporu integrace cizinců Žaneta Kaprasová.